Panalangin

image

Panginoon,

Maraming salamat sa kagalingan. Salamat hindi mo ako binigo sa iyong pangako.  Bigyan mo sana ako at ang pamilya ko ng patuloy na kagalingan at kalakasan.

Ipinapanalangin ko din po ang mga Poz brothers ko. Nasaan man po sila naroon,  mahabag ka at ibigay mo sa kanila ang kagalingan at kalakasan na kailangan ng katawan at puso nila. Tulungan mo kami na huwag bumitaw at patuloy na manalangin at magtiwala sayo.  Palakasin mo sila kasama ng kanilang pamilya na harapin ang mga pagsubok na pinagdadaanan nila bilang HIV positive. Hindi po madali Lord maawa ka po sa amin.

Ibigay mo sa amin ang kapayaan na aming hinahanagad. Salamat Panginoon. Amen. 🙏

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s